Marie Joubert
  Marié Joubert - 082 670 1217
marie@mariejoubertlaw.co.za
www.mariejoubertlaw.co.za
Eversdal, Durbanville
Posbus 4064, Tygervallei, 7536
086 637 2570

Marié Joubert Prokureurs is ‘n boutique regsfirma wat die hoogstaande en kwaliteit diens lewer waarop elke kliënt geregtig is, ongeag hoe groot of hoe klein die aangeleentheid.

Every client and every matter are treated as significant and therefor Marié remains personally involved in every aspect of the process.

Alhoewel ons wyd uiteenlopende regsdienste lewer, spesialiseer ons spesifiek in Notariële dienste, Eiendomsreg/Aktes, Kontrakte, Familiereg en Boedels en Testamente. (Lees meer...)


Marie Joubert